شرکت Pimmaksan ، 90.000 محصول متفاوت قابل استفاده در قطعات اتصال ماشین های کاری تولید می نماید. جهت پاسخگویی هرگونه نیاز قطعات اتصال مشتریان، این شرکت هرگونه پین، خار، شیم، اورینگ و سایر قطعات مشابه را نیز تولید می کند.
قطعات غیر استانداردی که به صورت ویژه تقاضا می شود نیز در استاندارد کیفیت مشابه و در اسرع وقت به صورتی که کلیه کنترل های لازم انجام شده باشد، به مشتریان ارائه می شود.

 

                      PİMMAKSAN 2011 © کلیه حق و حقوق محفوظ است. عکس و متون موجود در این سایت متعلق به شرکت PİMMAKSAN با مسئولیت محدود می باشد. علامت های مارک متعلق به صاحب مارک می باشد.