فرم مراجعت به کار / کارآموزی

مهم است

لطفا فرم را به صورت کامل پر کنید

اطلاعاتی که در اینجا ارائه می نمایید کاملا محرمانه خواهد بود و بدون اجازه شما به هیچ مؤسسه یا شخص دیگر ارائه نخواهد شد. این اطلاعات فقط جهت ارزیابی شخصی شما استفاده خواهد شد.

پر کردن این فرم جهت مراجعه به کار/کارآموزی می باشد و برای این شرکت تعهدآور نخواهد بود.

     
:

قسمتی که می خواهید در آنجا مشغول به کار شوید

:
     

اطلاعات شخصی

:
:
:
:
:
:
:
:
     

اطلاعات تحصیلی

: میزان تحصیلات 
:
:
:
          
                      PİMMAKSAN 2011 © کلیه حق و حقوق محفوظ است. عکس و متون موجود در این سایت متعلق به شرکت PİMMAKSAN با مسئولیت محدود می باشد. علامت های مارک متعلق به صاحب مارک می باشد.