Tegep 2012 در برنامه ای که از طرف TEGEPدر تاریخ 27.10.2012 در استامبول برگزار شدPİMMAKSANمقام دوم را به عنوان بهترین شرکت از نظر آموزش و تعلیم به خود اختصاص داد
از کلیه عزیزانی که ما را در کسب این مقام یاری دادند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم

 

                      PİMMAKSAN 2011 © کلیه حق و حقوق محفوظ است. عکس و متون موجود در این سایت متعلق به شرکت PİMMAKSAN با مسئولیت محدود می باشد. علامت های مارک متعلق به صاحب مارک می باشد.